Λίστες Φαρμάκων

 
  • ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - 29.08.14

Σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ με τη θετική λίστα φαρμάκων που είναι σε ισχύ.

 

  • ΚΩΔΙΚΟΙ ICD - 10 ΠΡΑΖΟΛΕΣ - 05.07.13

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με διευκρινίσεις σχετικά με τη συνταγογράφηση με χρήση κωδικών ICD-10.

 
  • ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - 16.11.12
Σας επισυνάπτουμε το Φ.Ε.Κ. με την αρνητική λίστα που είναι σε ισχύ.  

 

  • ΜΥΣΥΦΑ - 21.07.14
Σας επισυνάπτουμε το Φ.Ε.Κ. με τον κατάλογο ΜΥΣΥΦΑ που είναι σε ισχύ.  

Τα φάρμακα του Ι.Φ.Ε.Τ., που δεν ανήκουν ούτε στην θετική, ούτε στην αρνητική λίστα, χορηγούνται κανονικά στις συνταγές μας.

 
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ - 15.09.14

Σας επισυνάπτουμε το πιο πρόσφατο Δελτίο Τιμών που είναι σε ισχύ από 15.09.14. καθώς και την υπουργική απόφαση.