Γραμματεία Συλλόγου

Διεύθυνση
Φιλοποίμενος 36-42

262 21, Πάτρα, Αχαϊα, Ελλάδα


Επικοινωνία
Πρόεδρος
: Σοφιανόπουλος Ανδρέας (2610 - 315825)
Αντιπρόεδρος: Τσάρα Μαρίνα (2610 - 344426)
Γενικός Γραμματέας
: Κατερίνης Ιωάννης (2610 - 455496)
Ταμίας: Σκαρλάτος Ιωάννης (2610 - 324354)
Ειδικός Γραμματέας: Μαγκώτσιος Δημήτριος (2610 - 524272)


Μέλη Δ.Σ. Φ.Σ. ΑΧΑΪΑΣ:

Αγγελόπουλος Νικόλαος (2610 - 323556)
Ευσταθίου Αθανάσιος (2610 - 224318)

Λάτσης Δημήτριος (2610 - 327820)

Πάλμος Σπυρίδων (2610 - 520772)

Φόρμα Επικοινωνίας