ΕΟΠΥΥ

E.O.Π.Υ.Υ.
Απ. Παύλου 12
151 23 Μαρούσι
Α.Φ.Μ. 997478553
Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου
Τηλέφωνα Επικοινωνίας


ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για λόγους εύκολης αναζήτησης σας παραθέτουμε ΕΔΩ τον από 01.11.2018 ισχύοντα ΕΚΠΥ καθώς και την πιο πρόσφατη τροποποίησή του ΕΔΩ.


Α) Εκτέλεση συνταγών - Κανόνες


Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας περιλαμβάνει τα εξής Ασφαλιστικά Ταμεία.
Βασικοί κανόνες συνταγογράφησης, έγγραφο του ΕΟΠΥΥ 28.03.2012
Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων ΕΔΩ
Σύμβαση Υποχρεώσεων για Φαρμακευτικούς Συλλόγους με Διανεμητικό Λογαριασμό ΕΔΩ
Η συνταγογράφηση γίνεται υποχρεωτικά με τη δραστική ουσία του φαρμάκου, εκτός από πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Κάθε ιατρός έχει δικαίωμα να συνταγογραφεί με εμπορική ονομασία σε ποσοστό 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησής του ανά έτος. Σχετικό ΦΕΚ
Κατά την εκτέλεση των συνταγών, ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να διαθέτει και να γνωστοποιεί στον ασφαλισμένο το φάρμακο με την χαμηλότερη τιμή για κάθε δραστική ουσία. Εάν ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, υποχρεούται να το δηλώσει υπογράφοντας σε ειδικό χώρο της συνταγής.
Σχετικές εγκύκλιοι (1,2,3).
Από τον Ιούλιο του 2014 στον ΕΟΠΥΥ εντάχθηκε η φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών.
Από τον Ιούνιο του 2016, οι δικαιούχοι του ταμείου Πρόνοιας εισάγονται στη φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών του ΕΟΠΥΥ.
Οδηγίες για τη χορήγηση φαρμάκων και τη συμμετοχή των ανασφάλιστων πολιτών ΕΔΩ
Χορήγηση Νευρολογικών και Ψυχιατρικών Φαρμάκων για τους ανασφαλίστους πολίτες.

Η εκτέλεση της συνταγής μπορεί να εκτυπωθεί στο πίσω μέρος της συνταγής του ιατρού.
Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης συνταγής, η κάθε εκτέλεση αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή συνταγή και καταχωρείται στην ημερομηνία που εκτελείται το κάθε σκέλος της, ακόμα και αν εκτελεστεί αποσπασματικά σε διαφορετικούς μήνες. Πληροφορίες ΕΔΩ.

Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της εκτέλεσης συνταγής μέχρι και τις πρώτες δύο εργάσιμες ημέρες του επόμενου μήνα.


Φάρμακα ΙΦΕΤ
Τα φάρμακα ΙΦΕΤ πλέον θα γράφονται μέσω Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
Από 13.10.2014 εκτελούνται επίσης μέσω Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.


Συνταγές Λιμενικού
ΕΝΤΟΣ της σακούλας ΕΟΠΥΥ με χωριστό τιμολόγιο όπως για τους ευρωπαίους ασφαλισμένους (ΕΚΑΑ).
Ίδια Συγκεντρωτική θα πρέπει να εκδίδεται και από το ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.
Τα έγγραφα του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εκτέλεση, παραλαβή και εξόφληση λογαριασμών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος από 01/01/2021 είναι τα εξής:
Παραλαβή και εξόφληση λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, για τα στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Έγγραφο του ΕΟΠΥΥ για εκτέλεση, παραλαβή και εξόφληση λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος από 01/01/2021.
Εφαρμογή Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Φαρμάκων σε ασφαλισμένους ΛΣ - ΕΛ. ΑΚΤ. με έναρξη την 01/01/2021.


Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού
Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών παιδιών & εφήβων
Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων

Εμβόλια απευαισθητοποίησης - διαδικασία χορήγησης
Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα του ΕΟΠΥΥ για το ποιές ειδικότητες και υπό ποιές συνθήκες συνταγογραφούν τα εμβόλια απευαισθητοποίησης ΕΔΩ: Α'Β΄

Αιμοκάθαρση
Δείτε ΕΔΩ έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης σύμφωνα με το οποίο « παύει να ισχύει η υπ. αριθμ. οικ. 185/2-1-2013 εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ που αφορά σε συνταγές φαρμάκων αξίας μεγαλύτερης των 50 ευρώ νεφροπαθών που αιμοκαθαίρονται σε Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν., οι οποίες δεν διαθέτουν φαρμακείο και εκτελούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ».

Οι συνταγές που εκδίδονται από Κρατικά, Πανεπιστημιακά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία καθώς και κέντρα Υγείας απαιτούν να φέρουν:


 1. Σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού.
 2. Επιπλέον μία από τις παρακάτω σφραγίδες:
 • Στρογγυλή σφραγίδα του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας ή
 • Τετράγωνη σφραγίδα της Κλινικής του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας ή
 • Σφραγίδα των εξωτερικών ιατρείων του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας που εξετάστηκε ο ασφαλισμένος.

Οι παραπάνω σφραγίδες μπορούν να αντικατασταθούν από μία στην οποία θα αναγράφεται το Δ.Υ.Π.Ε., το Νοσοκομείο, η Κλινική που υπάγεται ο θεράπων ιατρός, καθώς και τα στοιχεία του γιατρού (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τίτλος, ΑΜ ΤΣΑΥ, ΑΜΚΑ).
Σε περίπτωση που η ιατρική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από Ιδιωτική Κλινική θα πρέπει απαραίτητα να φέρει το λογότυπο της Κλινικής, σφραγίδα αυτής και σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού ειδικότητας.Β) Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό


Κανονισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό:
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - 2017
ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΥ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 16.01.2023 ΕΔΩ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ

Το Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό χορηγείται με ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού.

Οι γνωματεύσεις του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού καταχωρούνται στο e-ΔΑΠΥ Παροχών.
Η πιστοποίηση - εγγραφή των φαρμακείων για τα αναλώσιμα υλικά διαβήτη ΕΔΩ , ενώ η εφαρμογή καταχώρησης γνωματεύσεων είναι ΕΔΩ.
Οδηγίες χρήσης ΕΔΩ.

Από 01.07.14 απαγορεύεται η αναγραφή εμπορικών ονομασιών και κωδικών στις γνωματεύσεις αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα περιτοναϊκής κάθαρσης και τα σκευάσματα διατροφής για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.
Για τις γνωματεύσεις με αναλώσιμα υλικά διαβήτη η αναγραφή εμπορικών ονομασιών απαγορεύεται από 01.11.14. Οι γνωματεύσεις που φέρουν εμπορική ονομασία δεν θα αποζημιώνονται.
Σε συνέχεια των ανακοινώσεών στις 30/4/2018 και 17/5/2018 για τις επικολλώμενες ταινίες γνησιότητας (κουπόνια), διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο των ταινιών θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο την εμπορική ονομασία του κάθε είδους και εναλλακτικά τον κωδικό ΕΑΝ ή τον κωδικό ΕΟΠΥΥ- ΕΚΑΠΤΥ και για όσο διάστημα θα είναι επιτρεπτή η χρήση ταινιών γνησιότητας από τον ΕΟΠΥΥ.

Για κάθε συνταγή αναλωσίμων - ιατροτεχνολογικών κλπ. και σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν είναι ο ίδιος ο ασφαλισμένος αλλά άλλο πρόσωπο, πρέπει να επισυνάπτουμε τη συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Έγγραφο σχετικά με εκτέλεση γνωματεύσεων αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής στο σύστημα του e-δαπυ ΕΔΩ.
Οδηγία για τη Θεώρηση Ιατρικών Γνωματεύσεων - Παραπεμπτικών Παροχών Ε.Κ.Π.Υ. ΕΔΩ.

Σχετικά έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναφορικά με τα παραπάνω: ( 09.10.14 - 01.10.14 - 11.07.14 - 18.06.14 )

Οι επιτρεπόμενες ποσότητες αναλωσίμων υλικών διαβήτη είναι:
ΣΔ Ι (ινσουλινο

εξαρτώμενος)

ΣΔ ΙΙ

(ινσουλινο

θεραπευόμενος

Με

αντιδιαβητικά

δισκία

Διαβήτης

κυήσεως

Με διαιτητική αγωγή

Χρήση

αντλίας

ινσουλίνης

Ταινίες

200/μήνα

100/μήνα

50/δίμηνο

150/μήνα

50/τρίμηνο

200/μήνα

Σκαρφιστήρες

200/μήνα

100/μήνα

50/δίμηνο

150/μήνα

50/τρίμηνο

200/μήνα

Βελόνες ινσουλίνης / σύριγγες ινσουλίνης

200/μήνα

60/μήνα

-------------

150/μήνα

-------------

100/εξάμηνο

(με πένα σε περίπτωση εμπλοκής)

Ταινίες Κετόνης

50/έτος

30/έτος

-------------

-----------

------------

50/έτοςΑν απαιτείται επιπλέον ποσότητα από τις παραπάνω, θα πρέπει να προσκομίζεται αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και εγκριτική απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού ταμείου.


Για την αποζημίωση διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ισχύουν οι διαδικασίες και οι τιμές που αναφέρονται στα παρακάτω έγγραφα:
Τις τιμές που είναι σε ισχύ μπορείτε να τις δείτε στο ΦΕΚ Β 3492 - 05.10.2017 ΕΔΩ
Τα διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (foods for special medical purposes - FSMP) χορηγούνται στους πάσχοντες από:


 • Μεταβολικά νοσήματα. Έως 150€ το μήνα για ανήλικους και έως 100€ το μήνα για ενήλικες. Αρ. Πρωτ. οικ. 18372 / 29-05-13.
 • Κοιλιοκάκη. Έως 150€ το μήνα για ανήλικους και έως 100€ το μήνα για ενήλικες. Αρ. Πρωτ. οικ. 18372 / 29-05-13 και Αρ. Πρωτ. οικ. 23297 / 09-07-13.
 • Δυσαπορρόφηση από: α) φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, β) σύνδρομο βραχέος εντέρου, εκτομή ειλεού, γ) μερική γαστρεκτομή με γαστρονηστιδοαναστόμωση (Billroth II), δ) ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα (έως 3 χρόνια χορήγηση των ειδικών προϊόντων), ε) ακτινική εντερίτιδα και ακτινική οισοφαγίτιδα, στ) αγαμμασφαιριναιμία.
 • Κυστική ίνωση (χορηγούνται ειδικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και σύμπλεγμα βιταμινών ABDEK). Αρ. Πρωτ. οικ. 1852 / 20-01-14.
 • Σε βαριά πάσχοντες που σιτίζονται μέσω γαστροστομίας ή/και νηστιδοστομίας.
 • Σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδαςχορηγούνται θεραπευτικά γάλατα έως την ηλικία των 2 ετών. Για χορήγηση πέραν των 2 ετών είναι απαραίτητη η προσκόμιση RAST - TEST.
 • Σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά μέχρι την ηλικία των 6 μηνών καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα ή με βραχή έντερο.
 • Μυασθένεια, νόσο Parkinson, νόσο κινητικού νευρώνα, σύνδρομο Down (χορηγείται ειδικό συμπλήρωμα συνένζυμου CoQ-10). Αρ. Πρωτ. οικ. 12908 / 05.04.13. Δείτε στο ΦΕΚ 3475/04.10.2017 (σελ.4) τις τιμές αποζημίωσης.
 • Εγκαυματίες ΜΕΘ, πολυτραυματίες ΜΕΘ, ποικίλοι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ (χορηγήται Γλουτανίνη εντερικώς μόνο αν δεν ενδείκνυται η αντικατάστασή της από Αργινίνη) Αρ. Πρωτ. οικ. 22913 / 04-07-13.

Για την πιστοποίηση της νόσου, απαιτείται γνωμάτευση Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων, καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ. Η σχετική γνωμάτευση ισχύει έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της.Από 01.10.2018 με απόφαση του ΕΟΠΥΥ τα φαρμακεία δεν εκτελούν γνωματεύσεις για τη χορήγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» εκτός από το betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα. Δείτε τις τιμές και το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ ΕΔΩ.
Ανακοίνωση για υλικά περιτοναϊκής και Μ.Υ.Κ.(28.12.2017) ΕΔΩ
Οδηγίες για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων ΕΔΩ.


 • ΤΙΜΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Αναζήτηση τιμών μπορείτε να κάνετε στα κάτωθι ΦΕΚ (να ξεκινάτε πάντα την αναζήτησή σας από το πιο πρόσφατο)
ΦΕΚ Β 211 - 30.01.2018 ΕΔΩ
ΦΕΚ Β 4281 - 07.12.2017 ΕΔΩ
ΦΕΚ Β 4045 - 17.11.2017 ΕΔΩ
ΦΕΚ Β 3942 - 09.11.2017 ΕΔΩ
ΦΕΚ Β 3750 - 24.10.2017 ΕΔΩ
ΦΕΚ Β 3492 - 05.10.2017 ΕΔΩΓ) Κατάθεση Συνταγών ΕΟΠΥΥ


Οδηγίες Υποβολής Λογαριασμών Φαρμακείων
Κατάθεση Συνταγών Ανασφάλιστων
Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣΔ) Rebate


Με το ν.3918-2011 καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (πλέον του ΕΟΠΥΥ) ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα. Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του αιτούμενου ποσού κάθε μηνός. Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ σε αυτό. Ο ΕΟΠΥΥ το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση.
Πίνακας με το ισχύον rebate του ΕΟΠΥΥ ΕΔΩ.
Υπολογίστε το rebate σας ΕΔΩ.
Φορολογική μεταχείριση του συγκεντρωτικού σημειώματος rebate του ΕΟΠΥΥ και έκδοση πιστωτικού τιμολογίου προς τον ΕΟΠΥΥ. ΠΟΛ.1191/12.08.2014Ε) Επιτροπές Έγκρισης Φαρμάκων


Φάρμακα ΣΗΠ


Email 11.01.2023


Τα Φάρμακα Εξωτερικού και τα ορισμένα Φάρμακα Υψηλού Κόστους χορηγούνται μετά από έγκριση της σχετικής επιτροπής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι Επιτροπές Εξωσωματικής εγκρίνουν τις διαδικασίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες. Πληροφορίες για τη λειτουργία των επιτροπών αυτών, τον κατάλογο των φαρμάκων που απαιτούν έγκριση, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και πρότυπα γνωματεύσεων για κάθε φάρμακο, βρίσκονται στο έγγραφο: ΕΟΠΥΥ 06.06.14


Τα φάρμακα που απαιτούν έγκριση επιτροπής ΕΔΩ ΕΟΠΥΥ 23.01.15

Επιπλέον πληροφορίες για τις επιτροπές εξωσωματικής:

ΕΟΠΥΥ 12.04.13

ΕΟΠΥΥ 24.10.13