Καταχώρηση Αγγελίας

Η υποβολή αγγελιών θα εξετάζεται από τη γραμματεία του φαρμακευτικού συλλόγου πριν δημοσιευθεί.