Οργάνωση

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου καθορίζονται από τον εσωτερικό του κανονισμό. Σας τον παραθέτουμε ΕΔΩ, όπως είναι σε ισχύ σήμερα μετά την δημοσίευση των ΦΕΚ 1621/27.06.13 & 2496/04.10.13 και την έγκριση των τροποποιήσεων από τη Γενική Συνέλευση του συλλόγου.

Επικοινωνία

Χάρτης

  • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • τηλέφωνο: 2610-278063
  • fax: 2610-278063
  • διεύθυνση: Πάτρα, Φιλοποίμενος 36-42
  • τ.κ.: 26221