Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΠΣΥΤΕ)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΤΠΣΥΤΕ)

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ασφαλιστικός Οργανισμός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ομήρου 5,  Αθήνα

ΔΟΥ: Δ' Αθηνών

ΑΦΜ: 090020695

*Κατατίθεται στον φαρμακευτικό σύλλογο μαζί με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Επικοινωνία

Χάρτης

  • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • τηλέφωνο: 2610-278063
  • fax: 2610-278063
  • διεύθυνση: Πάτρα, Φιλοποίμενος 36-42
  • τ.κ.: 26221